קטגוריה: משרות וחינוך

עבודות סמינריוןעבודות סמינריוןעבודות סמינר הן משימת המפתח בקורס יחיד ומשמשות להדגמת המיקוד והניתוח המתמשכים שלך של מושג, בעיה או בעיה. פרק זה מתמקד בסכנות ובמלכודות שבכתיבת עבודות סמינריוניות וכיצד להימנע מהן. לימוד

חקלאות בגליל העליוןחקלאות בגליל העליוןשילוב נתוני היבול, מלאי דשנים, תוצאות בדיקות מעבדה, ניתוח מים וקרקע, חומרים מזינים, pH ואלמנטים אחרים. פיתוח פתרונות ליצרנים קטנים, בינוניים וגדולים של מוצרים חקלאיים. פיתוח קונספט, ניתוח שוק, מחקרי